FörlossningsGruppen - Västra Götaland
Hvitfeldtsplatsen 4, Göteborg (Engineering Partners lokaler)

 


Våra kursledare är av ODIS diplomerade förlossningspedagoger och doulor. 
 
Vi erbjuder följande kurser:

-Privat förlossningsförberedelse

-Doulautbildning