Doula med mentor

2014 började Xana i Skåne som jobbar med Familjestunden och Aktiv Baby med det som vi kallar Doula med mentor. Det var ett sätt för nyutbildade doulor att komma igång med stöd av en mentor, en mycket erfaren doula. Vi på FörlossningsGruppen som också utbildar mycket doulor tyckte att konceptet var smart så vi började också med det. Detta är också ett tryggt sätt för klienten att anlita en nyare doula till ett lägre pris men med vetskapen att en erfaren doula hela tiden finns med i bakgrunden som mentor.

Hur går det till?

Antingen kontaktas vi av en gravid som vill anlita en nyutbildad doula till ett lägre pris eller så kontaktar en av våra nya doulor oss med en förfrågan från en gravid om att använda Doula med mentor alternativt att en nyutbildad doula lämnar en intresseanmälan inför kommande uppdrag.

Pris?

9000:-

Vad ingår?

Innehållet är som ett vanligt standardpaket för doulauppdrag med samma upplägg. Det som skiljer det hela åt är att mentorn kan vara med på ett av doulasamtalen (vid önskemål om detta) samt finns med som stöd för den nya doulan under hela jourtiden. Om man vill kan mentorn även följa med på eftersamtalet. Den nya doulan är alltså ensam med den födande under förlossningen men kan när som helst kontakta mentorn och få stöd.

Att hjälpas åt att komma igång som doula är viktigt och lärorikt för alla inblandade. Trygghetskapande är A och O!